tel. 22 378 45 38 kontakt@marszalkowska80.pl

Cennik przesyłek

zagranicznych

 Waga gabarytowa (dł. x szer. x wys. / 5000) obowiązuje, jeżeli jest większa od rzeczywistej.

U s ł u g i d o d a t k o w e:

Ubezpieczenie :                       1% deklarowanej wartości
Przeadresowanie:                   25PLN
Zwrot przesyłki:                      koszt przesyłki pierwotnej
Przesyłka niesortowalna:       28 PLN
(nieregularny kształt, długość ponad 120 cm)
Duża paczka:                            200 PLN
(Dopłata za dużą paczkę jest naliczana dla każdej przesyłki UPS, jeśli suma jej długości oraz obwodu [(2 x szerokość) + (2 x wysokość)] przekracza 300 cm i jest mniejsza lub równa 400 cm)