tel. 22 378 45 38 kontakt@marszalkowska80.pl
Zdjęcie przedstawia widok na miasto Warszawę - jej centrum. Jest to dzielnica Śródmieście.

Wirtualne biuro a rejestracja do VAT

utworzone przez | 2022 | Informacje

W przeszłości osoby, które chciały zarejestrować firmę pod adresem wirtualnego biura, spotykały się czasem z nieprzychylnością urzędników, a nawet odmową wpisania do rejestru czynnych podatników VAT. W celu zgłębienia tego zagadnienia warto dowiedzieć się, w jakich sytuacjach skarbówka może udzielić odmowy:

 

  • w przypadku podania błędnych danych w zgłoszeniu,
  • gdy jest brak możliwości kontaktu z podmiotem lub wyznaczonym pełnomocnikiem,
  • w przypadku braku stawiennictwa na wezwania sądowe.

 

Ponadto gdy urzędnicy będą mieli wątpliwość co do faktycznego istnienia zgłaszanej firmy, mogą także udzielić odmowy wpisania do rejestru czynnych podatników VAT. Można śmiało stwierdzić, że większy wpływ na rejestrację do VAT ma sam podmiot, a nie fakt adresu siedziby wskazujący na wirtualne biura. Najczęściej w przypadku udzielenia odmowy rejestracji VAT spółki wśród powodów urzędnicy wymieniali utrudniony kontakt z podmiotem lub niedopełnienie obowiązków podatkowych.

 

Jak uniknąć problemów z rejestracją do VAT?

 

Zarejestrowanie firmy pod adresem wirtualnego biura nie jest przesłanką do żadnych nieprzyjemności związanych z Urzędem Skarbowym czy odmową rejestracji do VAT. Warto pamiętać o tym oraz dodatkowo zastosować się do następujących wskazówek:

 

  • nieutrudniony kontakt z Urzędem Skarbowym

W żadnym wypadku nie należy unikać telefonów i wezwań ze Skarbówki. W ten sposób firma może narazić się nie tylko na odmowę wpisu do rejestru VAT, ale także na kary. 

 

  • prawidłowe wypełnienie zgłoszenia

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiednim urzędem jest organ właściwy dla zamieszkania osoby fizycznej, która założyła firmę. Spółka cywilna lub handlowa powinna podać adres siedziby, lub faktyczne miejsce wykonywania działalności.

 

  • możliwość podejmowania decyzji biznesowych na terenie wirtualnego biura

To istotny aspekt brany pod uwagę przez urzędników przy rejestracji do VAT. Warto współpracować z firmami, które oprócz usług wirtualnego biura umożliwiają również skorzystanie z sali konferencyjnej czy urządzeń komputerowych oraz Wi-Fi.

 

Należy pamiętać, że nie ma powodów, aby odmówić legalnie działającemu podmiotowi wpisu do VAT.

 

 

Wirtualne biuro a import usług

Import usług zachodzi np. gdy polski usługobiorca zleca świadczenie usługi zagranicznemu podmiotowi. Zanim jednak dojdzie do ustalenia miejsca opodatkowania, należy określić, czego dotyczyła usługa. Według przepisów wszystkie usługi, które nie dotyczą nieruchomości,...

Adres do rejestracji firmy w Warszawie

Dla osób, które zastanawiają się, jak pogodzić założenie nowej firmy z brakiem lokalu pod rozpoznawalnym adresem, świetną alternatywą jest skorzystanie z usług wirtualnego biura. Jakie korzyści można uzyskać z takiej współpracy?   Prestiżowa lokalizacja w centrum...

Wirtualne biuro a siedziba spółki

Spółki cywilne, osobowe oraz kapitałowe mogą korzystać z usług biur wirtualnych. Wiele dyskusji toczy się wokół zagadnienia, czy siedzibą spółki może być adres wirtualnego biura. Ważne w tej sytuacji będzie rozpatrzenie, co tak naprawdę kryje się pod terminem...

Wirtualne biuro dla radców prawnych

Czy radca prawny powinien wynajmować drogi lokal, by móc wykonywać swoje usługi? Niekoniecznie. Coraz więcej osób pracujących w tym zawodzie wybiera usługi wirtualnego biura. Przed podpisaniem umowy, należy jednak wziąć kilka elementów pod uwagę, takich jak:  ...

Wirtualne biuro dla fundacji

Fundacja to pozarządowa organizacja powołana do konkretnych celów np. gospodarczych czy społecznych. Ustanowić ją może osoba fizyczna lub prawna, która nazywana jest fundatorem. Natomiast warto pamiętać, że osobowość prawną fundacji nada dopiero wpis do Krajowego...

Wirtualne biuro dla prawnika i adwokata

Profesja prawnika czy adwokata kojarzona jest z prestiżem. Jednak praca na własny rachunek to nie tylko luksusowe garnitury i wygrane sprawy. Warto też brać pod uwagę ważne względy biznesowe. Wielu prawników, którzy rozpoczynają swoją działalność, zastanawia się, jak...

Użyczenie adresu do rejestracji firmy

Nie zawsze jedyną alternatywą podczas rejestracji działalności gospodarczej jest podanie adresu prywatnego lub wynajęcie lokalu na prowadzenie firmy. Usługi wirtualnego biura przydadzą się tym, którzy chcą wzbogacić swój wizerunek o prestiżowy adres na fakturach i...

Wirtualne biuro a kontrola skarbowa

Kontrola skarbowa to emocjonujące wydarzenie dla każdej świeżo założonej firmy. Nie powinno jednak dziwić, kiedy dojdzie do niej w przypadku biznesu zarejestrowanego pod adresem wirtualnego biura. Warto dowiedzieć się, jak wtedy przebiega kontrola Urzędu Skarbowego....

Czy wirtualne biuro jest legalne?

Przed zawarciem umowy z wirtualnym biurem wiele osób zastanawia się, czy takie usługi są legalne. Dla dokładnego zrozumienia wszystkich ważnych kwestii warto zdefiniować, czym tak naprawdę zajmuje się firma oferująca wirtualny adres.   Wirtualne biuro – co to...

Wirtualne biuro a GTU

Podatnik prowadzący działalność w Polsce jest zobowiązany do zaklasyfikowania odpowiednio swojej sprzedaży, korzystając z kodów grup towarowych, czyli w skrócie GTU. Takim obowiązkiem są obarczeni aktywni płatnicy VAT, a więc może to dotyczyć również osób...