tel. 22 378 45 38 kontakt@marszalkowska80.pl
Zdjęcie przedstawia widok na miasto Warszawę - jej centrum. Jest to dzielnica Śródmieście.

Właściwe Urzędy

 

Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
ul. Lindleya 14,
02-013 Warszawa
tel: 22 584 51 00 centrala, 22 58 45 306 sekretariat
fax: 22 625-50-06
e-mail: us1449@mz.mofnet.gov.pl
www.warszawa.apodatkowa.gov.pl

 

ZUS
Inspektorat Warszawa-Śródmieście
ul. Senatorska 6/8, 00-917
Warszawa-Śródmieście

 

Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
Tel. 22 443 91 00,
e-mail: srodmiescie.poczta@um.warszawa.pl,
strona: www.srodmiescie.warszawa.pl

 

Krajowy Rejestr Sądowy – XII Wydział KRS
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa
tel.: 22 440 06 91
tel: 22 440 06 92
www.warszawa.so.gov.pl

 

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21,
02-134 Warszawa
tel.: 22 464 20 00
fax: 22 846 78 31
e-mail: g.silny@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl